Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
142.
Decyzja Nr 253/MON z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego
Minister Obrony Narodowej 2016.08.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.08.01 10:46
Treść aktu: