Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
142.
Decyzja Nr 160/MON z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Szefa Zarządu Planowani i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do wyrażania sprzeciwu w sprawach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
Minister Obrony Narodowej 2015.05.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.05.12 11:17
Treść aktu: