Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
142.
Decyzja Nr 137/MON z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.27 13:07
Treść aktu: