Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
142.
Decyzja Nr 121/MON z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych w sprawie podziału właściwości organów infrastruktury i użytkowników w zakresie finansowania i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości obiektów i utrzymaniem terenów zieleni zlokalizowanych na terenie kompleksów nieruchomości wojskowych oraz chodników zewnętrznych, położonych bezpośrednio przy granicy tych kompleksów”
Minister Obrony Narodowej 2020.08.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.31 10:27
Treść aktu: