Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
141.
Decyzja Nr 84/MON z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Departamentu Kadr
Minister Obrony Narodowej 2021.06.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.08 14:31
Treść aktu: