Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
141.
Decyzja Nr 159/MON z dnia 11 maja 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.05.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.05.12 11:16
Treść aktu: