Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
141.
Decyzja Nr 136/MON z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2017.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.27 13:05
Treść aktu: