Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
141.
Decyzja Nr 120/MON z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona 16. Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2020.08.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.25 10:28
Treść aktu: