Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
141.
Decyzja Nr 113/MON z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wydawania zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2018.09.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.11 08:27
Treść aktu: