Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
141.
Decyzja Nr 113/MON z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.07.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.29 10:07
Treść aktu: