Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Decyzja Nr 158/MON z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie realizacji szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.05.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.05.12 11:14
Treść aktu: