Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Decyzja Nr 143/MON z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.05.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.05.31 11:35
Treść aktu: