Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Decyzja Nr 135/MON z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2017-2018"
Minister Obrony Narodowej 2017.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.27 13:04
Treść aktu: