Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Decyzja Nr 119/MON z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona Dowództwu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
Minister Obrony Narodowej 2020.08.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.25 10:27
Treść aktu: