Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
140.
Decyzja Nr 112/MON z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.07.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.26 14:07
Treść aktu: