Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyrózniającej nazwy oraz ustanowienia Święta 25. Batalionu Logistycznego
Minister Obrony Narodowej 2017.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.13 10:09
Treść aktu: