Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Decyzja Nr 13/MON z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.01.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.15 12:34
Treść aktu: