Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Decyzja Nr 12/MON z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie nadania imienia patrona 32. Batalionowi Lekkiej Piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2022.02.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.10 12:13
Treść aktu: