Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Decyzja Nr 12/MON z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio
Minister Obrony Narodowej 2020.02.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.07 08:33
Treść aktu: