Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Decyzja Nr 12/MON z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.01.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.25 13:34
Treść aktu: