Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
14.
Decyzja Nr 12/MON z dnia 23 lutego 2018 r. uchylająca decyzje w sprawie zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.02.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.02.26 10:35
Treść aktu: