Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
139.
Decyzja Nr 250/MON z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2016.08.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.08.01 10:42
Treść aktu: