Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
139.
Decyzja Nr 154/MON z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej
Minister Obrony Narodowej 2014.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.29 10:48
Treść aktu: