Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
139.
Decyzja Nr 118/MON z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.08.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.24 10:04
Treść aktu: