Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
139.
Decyzja Nr 111/MON z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie limitu awansowego w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.07.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.26 14:03
Treść aktu: