Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Decyzja Nr 83/MON z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie nadania imienia patrona kompanii saperów 6. batalionu dowodzenia 6. Brygady Powietrznodesantowej
Minister Obrony Narodowej 2021.06.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.07 14:24
Treść aktu: