Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Decyzja Nr 249/MON z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej "Medal Honorowy Powstania Warszawskiego 1944, 1 VIII - 2 X"
Minister Obrony Narodowej 2016.08.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.08.01 10:40
Treść aktu: