Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Decyzja Nr 134/MON z dnia 26 czerwca 2017 r. uchylająca decyzję w sprawie szczegółowego zakresu i form działań ochronnych realizowanych przez Żandarmerię Wojskową
Minister Obrony Narodowej 2017.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.27 12:58
Treść aktu: