Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Decyzja Nr 117/MON z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2020.08.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.20 09:24
Treść aktu: