Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Decyzja Nr 111/MON z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Batalion Składowania 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego
Minister Obrony Narodowej 2018.09.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.03 11:29
Treść aktu: