Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
138.
Decyzja Nr 111/MON z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ststutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Minister Obrony Narodowej 2012.04.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.16 10:46
Treść aktu: