Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Decyzja Nr 248/MON z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2016.08.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.08.01 10:38
Treść aktu: