Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Decyzja Nr 150/MON z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.25 13:07
Treść aktu: