Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Decyzja Nr 132/MON z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.27 12:56
Treść aktu: