Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Decyzja Nr 116/MON z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu
Minister Obrony Narodowej 2020.08.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.18 08:07
Treść aktu: