Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
137.
Decyzja Nr 110/MON z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2018.09.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.03 11:23
Treść aktu: