Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Decyzja Nr 246/MON z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2016.08.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.08.01 10:03
Treść aktu: