Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Decyzja Nr 149/MON z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.25 12:44
Treść aktu: