Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Decyzja Nr 115/MON z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Wrocław
Minister Obrony Narodowej 2020.08.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.18 08:06
Treść aktu: