Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Decyzja Nr 110/MON z dnia 6 kwietnia 2012 r. odwołująca pełnomocnictwo Nr 41/MON z dnia 29 listopada 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.04.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.12 14:15
Treść aktu: