Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Decyzja Nr 110/MON z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskieg
Minister Obrony Narodowej 2019.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.19 09:39
Treść aktu: