Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
136.
Decyzja Nr 109/MON z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.08.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.08.31 12:05
Treść aktu: