Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
135.
Decyzja Nr 81/MON z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego według standaryzacji STANAG 6001
Minister Obrony Narodowej 2021.06.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.02 13:41
Treść aktu: