Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
134.
Decyzja Nr 80/MON z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Zasad współdziałania w ramach delegowania przedstawicieli narodowych do gremiów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w obszarze operacyjnym”
Minister Obrony Narodowej 2021.06.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.06.01 14:40
Treść aktu: