Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
134.
Decyzja Nr 147/MON z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie
Minister Obrony Narodowej 2014.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.25 12:36
Treść aktu: