Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
134.
Decyzja Nr 138/MON z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie organizacji ifunkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - obrona narodowa
Minister Obrony Narodowej 2013.05.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.05.20 10:58
Treść aktu: