Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
134.
Decyzja Nr 113/MON z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego
Minister Obrony Narodowej 2020.08.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.18 08:03
Treść aktu: