Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
134.
Decyzja Nr 108/MON z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.07.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.17 09:34
Treść aktu: