Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
133.
Decyzja Nr 79/MON z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”
Minister Obrony Narodowej 2021.05.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.31 15:10
Treść aktu: