Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
133.
Decyzja Nr 137/MON z dnia 17 maja w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych, prowadzonych w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.05.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.05.20 10:16
Treść aktu: